Na těchto stránkách vám nabízíme přístup k naskenovaným lístkům kartotéky, která tvoří základ pro tvorbu Slovníku středověké latiny v českých zemích.

Před prvním použitím kartotéky vám vřele doporučujeme přečíst informace na záložce Nápověda.

Registrace do systému není povinná. Neregistrovaný uživatel má neomezený přístup ke všem datům.

Tyto stránky vznikly díky podpoře z projektu MŠMT ČR LD 13043, financovaném v letech 2013-2015 z evropského programu COST, díky podpoře Union académique internationale v letech 2013-2018 a díky podpoře z programu Paměť v digitálním věku Strategie AV 21 v letech 2015-2016 a 2018-2019.