Jelikož bylo mnoho excerpčních lístků psáno ručně, automaticky pořízený OCR přepis, dostupný v nabídce Vyhledávání, nemůže zaručit vyhledání všech relevantních lístků. Doporučujeme proto hledání přes Katalog. Při jeho používání je však třeba mít na paměti specifika jeho abecedního řazení.

Tvůrci kartotéky usilovali o to, aby bylo co nejvíce různých způsobů zápisu jednoho slova na jednom místě nebo v těsném sousedství, což mělo usnadnit práci jak tvůrcům Slovníku středověké latiny v českých zemích, tak případným zájemcům o vyhledání všech dokladů určitého slova či skupiny příbuzných slov. Za tím účelem byla přijata následující pravidla:

 • Nerozlišuje se I, J a Y (v katalogu řazeno jako I).
 • Nerozlišuje se K a C (v katalogu řazeno jako C).
 • Nerozlišuje se U a V (v katalogu řazeno jako V). W se zohledňuje pouze na začátku slova, jinak řazeno jako V.
 • Nerozlišuje se F a PH (v katalogu řazeno jako F).
 • Diftongy AE a OE jsou řazeny jako E.
 • CH je řazeno jako C+H, nikoli mezi H a I (CELSUS...CHIRURGUS...CIRCA).
 • TI je řazeno jako CI, pokud se ve středověké latině jako -CI- vyslovovalo. Pravidla výslovnosti -CI- uvádí F. Novotný, Základní latinská mluvnice, Praha 1957, s. 14, bod 5.

  Příklady:
  AER řazeno jako AER.
  AERUMNA řazeno jako ERUMNA.
  CAEDO řazeno jako CEDO.
  CAELESTIALIS řazeno jako CELESTIALIS.
  COEFFICIENTIA řazeno jako COEFFICIENCIA.
  DYSPHONIA řazeno jako DISFONIA.
  JUS řazeno jako IUS.
  KRYSTALLINUS řazeno jako CRISTALLINUS.
  PAENE řazeno jako PENE.
  MOENIA řazeno jako MENIA.
  RATIO řazeno jako RACIO.
  PORPHYRUS řazeno jako PORFIRUS.
  UBI řazeno jako VBI.
  UVA řazeno jako VVA.
  UNIVERSITAS řazeno jako VNIVERSITAS.
  YEMALIS řazeno jako IEMALIS.

 • Rozcestník